Juni
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Miedzyszkolny konkurs plastyczny, wystawa i więcej na temat wolności w Mielcu

  • Kiedy? 11 oraz 2-13 czerwca 2014 r.
  • Tytuł projektu: Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Dzień Wolności | Tag der Freiheit
  • Kto organizuje? Zespół Szkół Technicznych w Mielcu
  • Gdzie? aula Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu, ul. Jagiellończyka 3, Mielec, województwo podkarpackie

Co się będzie działo?

Zorganizowany zostanie międzyszkolny konkurs plastyczny (skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu mieleckiego). W pracach będzie pojawić się temat wolności w kontekście roku 1989 w Polsce i Niemczech. Nagrodzone prace zaprezentowane zostaną na wystawie pokonkursowej w auli naszej szkoły.

Cele konkursu:

  • Rozpowszechnianie wiedzy na temat wydarzeń roku 1989 w Polsce i w Niemczech (upadek Muru Berlińskiego i obrady Okrągłego Stołu w Warszawie)
  • Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie różnorodnych prac plastycznych na określony temat.
  • Promocja młodych talentów
  • Integracja uczniów szkół powiatu mieleckiego

 

11.06. w auli Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu odbędzie się uroczyste wręczenie nagród w konkursie plastycznym pt. „Dzień wolności / Tag der Freiheit”.  Zaproszeni zostaną uczestnicy konkursu - uczniowie gimnazjów i szkół średnich powiatu mieleckiego wraz z nauczycielami.
Rozdanie nagród poprzedzone będzie częścią artystyczną:
1. prelekcja nt. wydarzeń jakie doprowadziły do obrad Okrągłego Stołu w Polsce i  upadku muru berlińskiego w Niemczech,
2. pokaz prezentacji zdjęć z tamtego okresu,
3. debata nt. wolności
4. koncert piosenek o tematyce „wolnościowej”,
5. wspólne odśpiewanie piosenki J. Kaczmarskiego „Mury”,
6. wystawa pokonkursowa

W terminie 2-13.06.2014 w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu będzie możliwość obejrzenia przez uczniów gimnazjów i szkół średnich powiatu mieleckiego wystawy wypożyczonej z Goethe-Institut Kraków pt. "O burzeniu murów" i przeprowadzenia lekcji tematycznej.

 

Osoba kontaktowa

Marzena Kasprzyk

E-mail: jezykniemiecki[at]onet.pl

Telefon: (17)7881311

www.zstmielec.pl

ID 3872

Seite drucken