Juni
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Dni Wolności w Kielcach

  • Kiedy? Data projektu: 1-11 czerwca 2014 r.
  • Co? Tytuł projektu: Dni Wolności
  • Kto organizuje? Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach
  • Gdzie? Projekt odbędzie się w: Kielcach, ul. Sienkiewicza 36, Kielce, województwo świętokrzyskie

Przebieg projektu

W dniach 1 – 11 czerwca 2014 roku Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach czynnie uczestniczyć będzie w obchodach 25 rocznicy Święta Wolności.

Jednostki organizacyjne ŚWK OHP przeprowadzą prelekcje w szkołach na temat wydarzeń  z 1989 roku.  Zespół ds. Kształcenia i Wychowania zainicjuje wśród uczestników OHP  konkurs literacki pt. ,,List do przyszłości” oraz konkurs plastyczny poświęcony wydarzeniom z 1989 roku.

Kolejnym etapem obchodów będzie przeprowadzenie w dniu 6 czerwca  2014 roku przez uczestników z 13-3 Hufca Pracy w Kielcach - sondy ulicznej  na głównym deptaku Kielc.  Mieszkańcy województwa świętokrzyskiego i miasta Kielce będą mogli odpowiedzieć na pytania takie jak: Co kojarzy się Pani/Panu z rokiem 1989 ?, Co oznacza dla Pani/Pana pojęcie Wolność ?, Jakie znaczenie dla Zjednoczonej Europy miały Obrady Okrągłego Stołu i Obalenie Muru Berlińskiego?.

Podsumowanie sondy przedstawione zostanie podczas ,,poranka wspomnień” w dniu 11 czerwca 2014 roku.

,,Poranek wspomnień” to spotkanie młodzieży OHP, uczniów gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej, zaproszonych gości, pracowników ŚWK OHP, kadry opiekuńczo – wychowawczej z przedstawicielami:

  • NSZZ ,,Solidarność” województwa świętokrzyskiego – uczestnikami 

tamtych wydarzeń,

  • pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej.
  • Panem Andrzejem  Kozieją – kieleckim krytykiem filmowym, który  na 

podstawie własnych doświadczeń opowie o wydarzeniach z 1989 roku.

 

Wszyscy obecni na poranku wspomnień będą uczestniczyć w projekcji krótkich filmów dokumentalnych ukazujących obrady Okrągłego Stołu, obalenie muru berlińskiego, drogę Polski do zjednoczonej Europy. Obejrzą przygotowaną przez młodzież i kadrę opiekuńczo-wychowawczą  wystawę wyróżnionych  prac konkursu plastycznego i literackiego młodzieży OHP, wystawę pamiątek oraz gazetkę poświęconą wydarzeniom z 1989 roku.

,,Porankiem wspomnień” zakończymy uroczyste obchody Dnia Wolności.

 

Osoba kontaktowa

Lucyna Brelska

E-mail: opr.swk[at]ohp.pl

Telefon: 41 345-00-21 , 41 344-64-49

www.swietokrzyska.ohp.pl


ID 3766

Seite drucken