Juni
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

25 lat wolności w piosenkach

  • Kiedy? 13 czerwca 2014 r.
  • Co? Tytuł projektu: IV Warszawski Konkurs Piosenki Niemieckojęzycznej
  • Kto organizuje? Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego, Oddział Warszawa
  • Gdzie? Wyższa Szkoła Menadżerska, ul. Kawęczyńska 36, Warszawa, województwo mazowieckie

Co się będzie działo?

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Cel konkursu to propagowanie języka niemieckiego poprzez śpiew, a w szczególności:

· podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności językowych dzieci i młodzieży
· zainteresowanie uczniów kulturą państw niemieckiego obszaru językowego oraz pogłębienie wiedzy w tym zakresie
· kształtowanie postawy otwartości, ciekawości i tolerancji wobec innych narodów ich kultury i języka
· rozwijanie wrażliwości estetycznej
· promowane w tym roku będą piosenki z motywami ludowymi oraz Młodzi o Wolności, z racji 25 rocznicy Obrad Okrągłego Stołu oraz zburzenia Muru Berlińskiego "25 Lat Wolności”

Osoba kontaktowa

Renata Wilczyńska

E-mail: renata.wilczynska[at]wp.pl

Telefon: +48 605 660 646

 

www.deutsch.info.pl

 

 

ID 3879

Seite drucken