Juni
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

"Młodzi - wolni" - trzy dni o wolności

  • Kiedy? Data projektu: 2, 4 i 17 czerwca 2014 r.
  • Co? Tytuł projektu: Młodzi - wolni
  • Kto organizuje? Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (MDP)
  • Gdzie? Projekt odbędzie się w: Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Gdańska 17, Przywidz, województwo pomorskie

Co się będzie działo?

Cele projektu:
1. Przybliżenie historii najnowszej, wiedzy o czasie przełomu,
2. Wzmocnienie poczucia patriotyzmu i przynależności do społeczności lokalnej, 3. Kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Przebieg projektu:

  • 2 czerwca 2014 - sonda "Czym jest dzień wolności?"
  • 4 czerwca 2014 - w szkołach podstawowych w Przywidzu, Pomlewie i Trzepowie oraz Gimnazjum w Przywidzu pokazana zostanie prezentacja multimedialna przygotowana przez MDP
  • ogłoszenie konkursu na plakat, prezentację multimedialną lub utwór literacki pod hasłem: "Młodzi - wolni".
  • 17 czerwca - Podsumowanie projektu: Montaż słowno- muzyczny przygotowany przez Młodzieżową Drużynę Pożarniczą w Przywidzu oraz ogłoszenie wyników konkursu.

 

Osoba kontaktowa

Grażyna Bach-Żelewska
E-mail: garbac@wp.pl
mdpprzywidz.blogspot.com


ID 3845

Seite drucken