Juni
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

O wizycie kanclerza RFN Helmuta Kohla na Katolickim Uniwerytecie Lubelskim jesienią 1989 r.

  • Kiedy? Data projektu: 1-17 czerwca 2014 r.
  • Co? Tytuł projektu: „Na drodze ku wolności" - o wizycie kanclerza RFN Helmuta Kohla na Katolickim Uniwerytecie Lubelskim jesienią 1989 r.
  • Kto organizuje?  Koło Naukowe Germanistów KUL
  • Gdzie?  Katolicki Uniwersytet Lubelski, Al. Racławickie 14, Lublin, województwo lubelskie

 

Cel i przebieg projektu

Relacja z wizyty kanclerza RFN Helmuta Kohla na Katolickim Uniwersytecie Lubelski jesienią 1989 roku ma stać się inspiracją do ukazania, a tym samym rozpowszechnienia wiadomości o kanclerzu, jako jednym z budowniczych Europy. Helmut Kohl dążył do pojednania narodów, w szczególności polskiego i niemieckiego, nawołując do współpracy, która miała zaprowadzić do życia w sercu Europy w przyjaźni i wspólnie dzielonej wolności.

Celem zrealizowania powyższej myśli młodzież akademicka przygotuje prezentacje/mini wystawę, która przybliży osobę kanclerza.
Będzie zawierać oprócz wiadomości ogólnych o nim samym, zdjęcia, wspomnienia osób, które były obecne podczas wizyty Kohla na KUL, fragmenty jego przemówienia, wygłoszonej w związku z nadaniem mu wówczas tytułu doktora honoris causa KUL.

Prezentacja/mini wystawa stanowi także krótki opis poszczególnych etapów, jakie prowadziły Polskę i Niemcy do wolności, do budowania zjednoczonej Europy.

Osoba kontaktowa

Amelia Szuba-Wenek
E-mail: amel22@interia.pl
Telefon: 601967144

www.kul.pl

ID 3894

Seite drucken