Juni
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Szanse i możliwości młodzieży na polskim i niemieckim rynku pracy

  • Kiedy? Data projektu: 10 czerwca 2015 r.
  • Co? Tytuł projektu: Szanse i możliwości młodzieży na polskim i niemieckim rynku pracy
  • Kto organizuje? Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka
  • Gdzie? ul. Aleje Jana Pawła II nr 10, Leszno, województwo wielkopolskie

 

Cel i przebieg projektu

Cele:
- przybliżenie zasad odbywania praktyk zawodowych i staży w Polsce i Niemczech
- zapoznanie z perspektywami zawodowymi młodzieży kończącej szkołę zawodową na polskim i niemieckim rynku pracy

Co się będzie działo:
1. Spotkanie z gościem - wykładowcą niemieckim pracującym w Polsce,  
rozmowa na temat pracy w Polsce z niemieckiej perspektywy
2. Wizyta w niemieckim przedsiębiorstwie mającym siedzibę w Lesznie,  
rozmowa na temat możliwości odbywania szkoleń, praktyk i staży zawodowych
3. Prezentacja zdobytej wiedzy na temat perspektyw zawodowych w Polsce i Niemczech dla całej społeczności szkolnej

 

Osoba kontaktowa

Honorata Gołkowska
e-mail: honi_g@interia.pl
www.zss-leszno.pl

Seite drucken