Juni
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

"Spotkanie z seniorami"

  • Kiedy? Data projektu: 14 czerwca 2016 r.
  • Co? Tytuł projektu: Spotkanie z seniorami
  • Kto organizuje? Gimnazjum nr 11 im. Adama Mickiewicza
  • Gdzie? ul. Deszczowa 14, Katowice, województwo śląskie

 

Cel i przebieg projektu:

Celem projektu jest zorganizowanie przez młodzież spotkania, podczas którego uczniowie przedstawią seniorom prezentację multimedialną o Niemczech. Zaplanowany jest także krótki występ artystyczny, poświęcony poezji poetów niemieckich, połączony z przygotowanym przez młodych uczestników projektu poczęstunkiem.

Organizatorzy akcji mają również nadzieję, że seniorzy podzielą się z uczniami swoimi doświadczeniami, co pozwoli młodzieży dostrzec, jak zmieniły się stosunki polsko – niemieckie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat.

 

Osoba kontaktowa:

Małgorzata Pasek

e-mail: pasek.malgorzata@gmail.com

gim11.katowice.pl

Seite drucken